english : svenska : pусский
logo

INFORMATION TILL VÅRA AKTIEÄGARE

Meddelande:

 

Kommuniké från årsstämma 2019-05-03

Kallelse till bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 2019-01-25

Pressmeddelande: Information till aktieägare avseende avnotering

Pressmeddelande: Beslut av uppsägning av avtalen avseense Likviditetsgaranti

Nyheter : Oden Control återförs till ordinarie lista på Spotlight Stock Market ( gamla Aktie Torget.)

Pressmeddelande: Oden Control AB utser Sedermera fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Kommuniké årstämma 2018-04-20

Kallelse till årsstämma 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-12-22

Extra bolagsstämma 2017 dagordning

Kommuniké årsstämma 2017-04-21

Årstämma 2017 Dagordning

Kommuniké årsstämma 2016-04-22

Kallelse till årsstämman 2016 och dagordningen

Årsstämma 2015

Kommunike årstämma 2014-04-29

Årsstämma (2014-04-29)

Uppdatering strategi
Kommuniké för extra bolagsstämma (2013-11-14)
Förslag till val av styrelseledamöter inför bolagsstämman (2013-11-07)
Fyra styrelsemedlemmar har på egen begäran avgått (2013-10-28)
Extra Bolagsstämma (2013-11-14)
Förtida uppsägning av det exklusiva distributionsavtalet med ASAB och information om vinstvarningen
Vinstvarning (2013-09-20)
Bolagets VD Anders Bergknut har sagt upp sig (2013-07-02)
Förtydligande till kallelsen till årsstämman 2013
Kallelse till årsstämma 2013 (2013-04-25)
Kallelse till årsstämma 2012 (2012-03-23)
Kallelse till årsstämma 2011 (2011-03-24)
Ny t.f. VD i Oden Control AB (2010-04-23)
Ny styrelse i Oden Control (2010-04-21)
Förslag till ny styrelse (2010-04-14)
Kallelse till årsstämma 2010 (2) (2010-03-30)
Rättelse avseende kallelse till årsstämma (2010-03-30)
Kallelse till årsstämma 2010 (2010-03-22)
Förhandsinformation: Årsstämma 2010 (2010-02-17)
Pressmeddelande: Oden Control AB nyemission (2009-12-22)
Pressmeddelande: Oden Control AB nyemission kraftigt övertecknad (2009-12-16)
Memorandum 2009: Nyemission i Oden Control AB (2009-12-01)
Teckningssedel 1: Nyemission i Oden Control AB (med företräde) (2009-12-01)
Teckningssedel 2: Nyemission i Oden Control AB (utan företräde) (2009-12-01)
Pressmeddelande: Oden Control genomför en nyemission (2009-11-27)
Ny VD på Oden Control AB (2009-08-28)
Information avseende byte av handelsplats (2009-05-04)
Ny stororder till Oden Control (2008-10-30)
Oden Control får miljonorder från Siemens (2008-10-29)
Bolaget avyttrar aktier i Oden Sales AB
Information från extra bolagsstämma 2008-07-04 (del 1)
Information från extra bolagsstämma 2008-07-04 (del 2)

Finansiell information:

Kvartalsrapport 1, 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Kvartalsrapport 3, 2018

Halvårsrapport 2018

Kvartalsrapport 1, 2018

Årsredovisning ASAB 2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Kvartalsrapport 3, 2017

Halvårsrapport 2017

Kvartalsrapport 1. 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Kvartalsrapport 3. 2016

Halvårs rapport 2016

Kvartalsrapport 1, 2016

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport 3, 2015
Halvårsrapport 2015
Kvartalsrapport 1,2015
Årsredovisning 2014
 

Bokslutskommuniké 2014

Kvartalsrapport 3,2014

Kvartalsrapport 2,2014

Kvartalsrapport 1,2014

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013
Kvartalsredovisning 3, 2013
Kvartalsredovisning 2, 2013
Kvartalsredovisning 1, 2013
Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Kvartalsrapport 3, 2012
Kvartalsrapport 2, 2012
Kvartalsrapport 1, 2012
Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké 2011
Kvartalsrapport 3, 2011
Kvartalsrapport 2, 2011

Kvartalsrapport 1, 2011
Årsredovisning 2010
Bokslutskommuniké 2010
Kvartalsrapport 3, 2010
Kvartalsrapport 2, 2010 
Kvartalsrapport 1, 2010
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport Kvartal 2 2009
Delårsrapport Kvartal 1 2009
Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport Kvartal 3 2008
Delårsrapport Kvartal 2 2008
Delårsrapport Kvartal 1 2008
Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké, 2007
Delårsrapport Tertial 2, 2007
Delårsrapport Tertial 1, 2007
Årsredovisning 2006
Bokslutskommuniké, 2006
Delårskommuniké Tertial 2, 2006
Delårskommuniké Tertial 1, 2006

Ägande och styrelse
Oden Control AB blev publikt under våren 2001 och har cirka 400 aktieägare.

Styrelsen i Oden Control AB består av:
Ilpo Porttila (ordförande),Magnus Wik och Sami Teppola

Bolagsordning kan hämtas här.

 


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com