english : svenska : pусский
logo

VÄLKOMMEN TILL ODEN CONTROL AB

Oden Control AB:s elektriska ställdon står för enkelhet, pålitlighet

och precision. Tack vare den höga precisionen och dess tekniska

egenskaper, hjälper vi till med lösningar för krävande process

styrningar. Vikten, storleken och de höga krafterna, gör V-serien

till ett vinnande koncept. Med V-serien kommer vi att kunna nå

kunder med krav för den senaste tekniken tex. Modbus styrningar.

Senaste uppdaterade mjukvaran är lättarbetat, enkel att installera

och ger större möjlighet att ställa in ställdonen för de mest krävande

styrsätt. Det är mycket lätt att ställa om parametrarna vid behov.

V-serien har ISO fläns för att lättare montera ställdonen på olika

ventiler med ISO valve top.

 

NYHETER:

Oden Control ytviktsregler ställdonen har tagits väl emot hos

kunderna olika delar av världen. Vi har under 2018-2019 levererad

till nöjda kunder i Indien, England, Tjeckien, Indonesien, Tyskland

och flera länder i Sydamerika. Konceptet har varit lyckat, ställdonen

har klarat testerna mot betydligt dyrare liknande reglerdon.

Vi kommer att fortsätta med utvecklingen av de här ställdonen.

I dag säljs våra BW ställdonen mest  med ventiler från Somas, Högfors,

Ramén och Naf. Ventiltyperna är beroende vilken massakonsistens

kunderna använder. 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2018 Oden Control

Klicka på länken för att läsa årsredovisning 2018

 

Kallelse till bolagsstämma 2019

Klicka på länken för att läsa: Kallelse bolagsstämma 2019

 

 

 

2018-12-06 - Information till aktieägare avseende avnotering
2018-12-04 - Uppsägning av avtalet avseende Likviditetsgaranti
2018-08-17 - Halvårsrapport 2018

Oden Control AB Bokslutskommuniké 2018

Klicka på länken för att läsa kommunikén.

 

Kommuniké från Extra Bolagsstämma  2019-01-25

Klicka på den här länken för att läsa kommunikén.

 

Spotlight sidan uppdateras inte pga. Oden Control AB är inte längre noterad hos Spotlight!

 

 

V-serie reklambladet

Klicka på länken för att se nya bladet!

Lista över tekniska specifikationer.

Klicka på länken! för att se bladet

Mera teknisk info, gå till: *Ladda ner*

menu. Där kan du ladda ner mjukvara

för ställdonen, manualer och datablad.

 

Nya Oden BW ställdonen för reglering

av massakonsistens har blivit känt märke

inom branchen. Oden Control AB kommer

att utveckla dessa  ytvikts ställdonen vidare

till att bli ännu bättre och motsvara krav

från de stora papperstillverkarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com