english : svenska : pусский
logo

NYHETER

2017-03-31 - Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse
Årsredovisning med revisionsberättelse finns nu på hemsidan.

2017-03-31 - Kommentar till revisorns uttalande i Årsredovisningen 2016
Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Oden Control AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information. Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen gjort ett Uttalande med reservation respektive inget uttalande görs, se nedan utdrag från uttalandet. Som framgår av förvaltningsberättelsen och under Grund för uttalanden är halva aktiekapitalet nästan förbrukat. Hur Styrelsen avser att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet, framgår inte i förvaltningsberättelsen. Bolaget förklarar Styrelsen anser att bolaget har god kontroll över aktiekapitalet och sättet att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet. Återförsäljarna kommer att sätta in resurser att försäljningen ska öka och sedan har man sett till att bolagets kostnader inte ökar. Bolaget har fortfarande 60 % soliditet. Dessutom har bolaget inga krediter eller kostnader för produkter, enbart kommissioner för försäljning. Bolaget får ca 30% kommission för varje såld reglerdon. Bolagets största aktieägare kommer att se till att bolagets stabilitet inte försämras. Harri Porttila VD Oden Control AB

2017-02-24 - Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké för 2016 finns att hämta under Om oss / information till våra aktieägare / Finansiell information


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com